#
İnsan Kaynakları – Güler İplik

GÜLER İPLİK İNSAN KAYNAKLARI

Güler İplik, üretim faaliyetlerinde gösterdiği öncü ve yenilikçi statüyü insan kaynakları stratejilerine genişletmektedir. Güler İplik, fikirlerin paylaşılmasına ve şeffaflığa açık bir çalışma ortamını teşvik eder ve çalışan memnuniyetini önceliklendirir, tutarlı çalışan gelişimini ve etik değerlerin benimsenmesini destekler. Bu hedefler doğrultusunda, modern insan kaynakları uygulamaları şirket ve kurum kültürüne dahil edilmiştir.

  • İnsan Kaynakları (İK) politikamızda müşteri odaklı yaklaşım esastır.
  • Şirket, kurumsal kültürünün sürdürülebilirliğini sağlamak için personel ile uzun vadeli bir iş birliği oluşturulmasını amaçlar.
  • Doğru pozisyona doğru insanın yerleştirilmesi sağlanır ve personelin mutluluğu hedef alınır.
  • Güler İplik ailesinin her üyesi şirketin kurumsal misyonunu, vizyonunu ve hedeflerini benimser, kendi kişisel hedefleri ile birlikte şirketimizin başarılarının devamlılığını sağlamak adına huzur ile çalışır.