#
Sürdürülebilirlik – Güler İplik

GENEL BAKIŞ

Tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirlik felsefesini benimseyen Güler İplik, tüm iş süreçlerinde kalite, birey, çevre ve etkin enerji tüketimine öncelik vermektedir. Şirket, tüm çalışanların aktif katılımı ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda modern politika ve uygulamaları benimser. Ayrıca, kalite, insan, çevre ve enerji odaklı sistemlerin etkin bir şekilde sürdürülmesine ve gerekli modernizasyonuna büyük önem vermektedir.

Güler İplik ayrıca iş süreçlerinin çalışanlar, müşteriler, toplum ve gelecek nesiller üzerindeki olumsuz etkilerini tahmin etmeyi ve önlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, şirket faaliyetlerinin Çevresel Etki risklerini tespit etmeye devam etmekte ve bu riskleri yönetmek için Ar-Ge, sistem geliştirme ve ürün geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir.